Amsterdam Schellingwoude
Het park is open vanaf de zomertijd tot de wintertijd.

Introductie

Tuinpark Rust & Vreugd is een verblijfstuin. Het heeft 115 tuinen en een oppervlakte van ca. 7,2 hectare. Het tuinpark is gelegen binnen de Ring A10-Noord. Het wordt omsloten door de Zuiderzeeweg, de Liergouw, Wijkergouw en de Weersloot (een oorspronkelijke watergang). Het park maakt onderdeel van een brede gordel van volkstuinen ter weerszijden van de A10-Noord. Het ligt direct achter de voormalige Zeedijk, de Schellingwouderdijk, in een laaggelegen kom. Door de combinatie van dijkdorpje en groen heeft de omgeving een landelijk en historisch karakter. Het tuinpark maakt geen onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur.

Het oorspronkelijke complex is gestart in 1930 in Watergraafsmeer, en is tussen 1973 en 1978 op de huidige locatie gekomen.  

Toegankelijkheid en oriëntatie
Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, in de nabijheid van de woonwijk Schellingwoude. Hoewel het park niet direct een openbare indruk maakt, wordt het park wel bezocht door mensen uit het woonbuurtje aan de Schellingwouderdijk. Met name buurkinderen komen om hier te spelen. Het complex is redelijk zichtbaar vanaf de dijk, het ligt enigszins verscholen achter de beplanting langs de Paterslaan. Vanaf de Zuiderzeeweg wordt het complex afgeschermd door zware beplanting. Het complex heeft twee gelijkwaardige entrees aan de westzijde, die beide voorzien zijn van een parkeerplaats. Het park is in de winter afgesloten met hekken en is voor wandelaars in het seizoen vrij toegankelijk. Rust & Vreugd maakt deel uit van een wandelroute genaamd "Volkstuinroute Boven Y". Dit is een route die u door landelijk Noord laat leiden.