Amsterdam Schellingwoude
Het park is open vanaf de zomertijd tot de wintertijd.

Plannen toekomst Rust en Vreugd

nieuws

Hoe staat het met de plannen voor de toekomst van ons park?

Start toekomst Rust en Vreugd
Alweer twee jaar geleden verraste de gemeente de tuinparken met de opdracht een plan te maken hoe zij een bredere bijdrage zouden kun leveren aan de natuurbeleving van alle Amsterdammers. De druk op de stad is zo groot en de grond zo schaars dat het bestaansrecht van de tuinparken op lange termijn alleen veiliggesteld kan worden als daar meer mensen van kunnen genieten dan alleen de gelukkigen die er een eigen tuin hebben. De tuinparken werden uitgedaagd daarvoor een plan op te stellen en een nieuwe contractperiode voor de parken zou daarvan afhangen.
Eind 2021 deed ons bestuur een oproep aan tuinders om mee te denken over die plannen en daaruit is begin vorig jaar de commissie voor de toekomst van tuinpark Rust & Vreugd voort gekomen, kortweg de toekomstcommissie genoemd.
Vanuit de druk om al vorig jaar met een plan te moeten komen zijn wij naarstig aan de slag gegaan met het inventariseren van ideeën. Toen we eind vorig jaar te horen kregen dat we meer tijd kregen om tot  plannen te komen hebben we gemeend daarvoor dan ook breder te gaan inventariseren welke ideeën daarover bij de tuinders leven.

Inspiratiemarkt maart 2023

In de ALV van vorig jaar november hebben we toen alle tuinders opgeroepen daarover met ons en met elkaar in gesprek te gaan.

Daarvoor hebben we, samen met de 8 tuinders die gehoor gaven aan een oproep daartoe, dit voorjaar op 11 maart een inspiratiemarkt georganiseerd. Rondom verschillende thema’s hadden we kraampjes ingericht waarbij het gesprek gevoerd werd over hoe dat thema een rol zou kunnen spelen in plannen voor de toekomst van ons park. De opkomst was met zo’n 40 tot 50 personen redelijk te noemen en viel, gezien het weer in die periode, alleszins mee. Tuinders, een enkele aspirant-tuinder en enkele buurtgenoten lieten zich inspireren, inspireerden en meldden zich aan om te helpen de ideeën verder uit te werken en concreet vorm te geven. Meest genoteerde reacties op de vraag wat voor park wij zijn en willen zijn, welke waarden tuinders het meest koesteren:

 • Buiten zijn in de - niet aangeharkte - natuur
 • Genieten van rust en privacy op je eigen tuin
 • Samen met andere tuinders dingen doen op het park

Aanwezigen vonden het een erg geslaagde dag en de toekomstcommissie was verheugd met de opbrengst. De plannen zijn verder uitgewerkt, en in juli '23 willen we graag horen wat andere tuinders ervan vinden en met welke suggesties we zullen doorgaan 

Suggestie die worden uitgewerkt
Vooruitlopend daarop geven we hier vast een korte preview van de thema’s waar we voorstellen voor uitwerken, met de aangedragen suggesties:

 1. Natuureducatie voor kinderen en volwassen
   Combineren natuureducatie en -beleving met tuinwandelingen 
   Periodiek organiseren seizoen gebonden themawandelingen en -bijeenkomsten (flora en fauna, bijvoorbeeld workshop paddestoelen me bijbehorende wandeling in oktober) voor tuinders en buitenstaanders, onder begeleiding van natuurgids (van de tuin of van KNNV, IVN, Landschap Noord-Holland; zie ook onder punt 3)
   Organiseren instructieworkshops over verschillende thema’s rond tuin-/natuurbeheer (bijen- en vlindervriendelijke tuin, tuinieren op zure grond, klimaatbestendig tuinieren, water-armoe en of -overlast), ook voor mensen van buiten de tuin
 2. Kunst en Cultuur in de Eco-natuur
  We proberen animo te vinden voor een vaste culturele middag in ons park elke derde zondag van de maand tijdens het seizoen. Als voorproefje starten we op zondag 18 juni met een soort open bak; wie wil wat laten zien, delen met andere tuinders, ideeën voor een dergelijke middag aandragen? Eerder zijn ook al de volgende mogelijke activiteiten aangedragen:
   creatieve doe-middagen
   podcast, talkshow met thema's over tuinieren
   poëzie en literaire middag (salon du thé)
   muziek maken
   kunst uit kunstdepot naar de tuin halen
   dansles, theaterworkshop, yoga
 3. Wandelroutes
   Uitwerken wandelroutes door en in aansluiting op het park met informatie over flora en fauna via bordjes, routebeschrijvingen, GPS-tracking en QR-codes
 4. Sport en spel
   Verbetering bespeelbaarheid en positionering meerdere jeu de boules banen
   Aanleg van een educatief minigolfpark
 5. Programmering activiteiten kinderen: organiseren van
   knutselmiddagen in en met de natuur (knutselen met natuurlijke en overtollige materialen, huttenbouwen, pijl en boog maken)
   kanotochten met veel bootjes, natuurspelen, huttenroute, speurtochten
   koken met kinderen met materialen uit eigen kas en tuin
 6. Kantine
   Organiseren van grote evenement (paasbrunch, zomerfeest, jeu de boules-toernooi, Halloween)
   Bardiensten draaien /koken voor tuinders
   Periodieke opknap en schoonmaak kantine
   Beheer tijdens activiteiten
 7. Communicatie (bestaande kanalen bundelen en op elkaar afstemmen en nieuwe aanboren)
   Website actueel houden en actiever inzetten bij communicatie
   Uit en Thuis op Rust & Vreugd, Stuifmail, Facebook-pagina Vrienden van Rust en Vreugd, Rust en Vreugd app, bestuursberichten; welk kanaal is waarvoor bedoeld en wie willen we ermee bereiken en wie beheert?
   Aan de slag met resultaten enquête onder aspirant-leden (wat kunnen zij betekenen voor ons en wij voor hen)
   Initiatieven en activiteiten breed aankondigen
   Fotograferen van en stukjes schrijven over activiteiten

Juni 2023, toekomstcommissie
Nico Kuijvenhoven, Marita Cox, Marc ter Brugge, Ine Butter, Marianna Zweerman, Jason Page, Edmond Vrauwdeunt, Lotje van Lieshout, Marciel Witteman, Babette Roelandschap, Joke Terpstra, Henk Stokhof, Ger Casparie, Vincent Derks