Amsterdam Schellingwoude
Het park is open vanaf de zomertijd tot de wintertijd.

ecologische kaart Amsterdam-Noord

Sinds eind juni is de ecologische kaart van Amsterdam-Noord beschikbaar.

In 2020 heeft stadsdeel Noord samen met betrokken bewoners de Integrale Landschapskaart opgesteld. De kaart laat de belangrijkste structuren in Noord zien, op het gebied van groen, water, cultuurhistorie en gebruik. In de Integrale Landschapskaart is opgenomen dat het stadsdeel een ecologische kaart maakt. Dit gebeurt in 2022.

Noord groeit snel. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd en de verkeersdruk neemt sterk toe. Bij het verdelen van de ruimte is het van belang om de ecologische waarden af te kunnen wegen tegen andere functies. De Ecologische Kaart Noord bestaat uit de ecologische structuren en belangrijkste kenmerken van de ecologie van land en water in heel Noord. Daarbij geven we natuurwaarden, doelsoorten en ecologische kwetsbare plekken en knelpunten aan. Zo worden kansen en opgaven benoemd en worden die inzichtelijk gemaakt. De ecologie van de bebouwde omgeving is ook onderdeel van de kaart en kansen voor ecopassages.

Het stadsdeel heeft een aantal participatierondes gehouden. Tijdens de eerste bewonersavonden is de 50%-versie van de Ecologische kaart voorgelegd. Deelnemers gaven tijdens die avonden advies en hun expertise is ingebracht op de concept Ecologische kaart. Ook konden ze zich aanmelden voor het kernteam, dat bestaat uit medewerkers van het stadsdeel en bewoners.

Wilt u de ecologische kaart downloaden klik dan op deze link: Website Amsterdam

 voorzijde