Groenvisie 2050, nota van beantwoording

In de te downloaden documenten hieronder (klik op de groene tekst) vind u de antwoorden van de stad n.a.v. de inspraakronde die gehouden is op de Groenvisie 2050.

Nota van beantwoording advies & inspraak op de Inspraakversie Groenvisie 2050 Een leefbare stad voor mens en dier

Nota van beantwoording inspraakreacties burgers en organisaties en antwoord

De ambitie in de Groenvisie ten aanzien van volkstuinparken, staat uitgebreid beschreven in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, die tegelijk met de Groenvisie ter inspraak heeft gelegen. Voor uitgebreide beantwoording van de reacties wordt verwezen naar de Nota van Beantwoording Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. (ten tijde van verschijnen 12-11-2020 nog niet bekend bij uw bestuur)

 

bestuur Hits: 991