A

 

Accu, dit is chemisch afval, af te geven op zaterdagochtend aan Henk bij het chemohok tussen 12.00 en 13.00 uur

Afval, dit is te verdelen in tuinafval (groen afval), huishoudelijk afval (huisvuil), chemisch afval, grof vuil en oud ijzer.

Afwasmiddel: gebruik een biologisch afwasmiddel. Het afvalwater stroomt in een stapelput en komt daarna in het oppervlaktewater. Een afwasmiddel met chemische componenten werkt vervuilend. Een voorbeeld van een biologisch afwasmiddel is Ecover.

Ambulance: moet over de hoofdpaden kunnen rijden. De paden moeten door de tuinders zelf op breedte en hoogte gehouden worden. Schade, veroorzaakt door takken e.d. wordt aan de tuinvereniging doorberekend.

Auto’s gelieve dicht naast elkaar en parallel te parkeren, zodat iedereen zijn auto op de parkeerplaats kwijt kan.

B

BBQ: is toegestaan. Tip: zet voor de veiligheid altijd een emmer met water klaar.

Bouwcommissie: is verantwoordelijk voor de bouwsels op het complex. Daar moet men ook een vergunning aanvragen voor nieuw te bouwen huisjes, schuurtjes, kassen, pergola’s e.d.

Brandweer: moet over de hoofdpaden kunnen rijden. De paden moeten door de tuinders zelf op breedte en hoogte gehouden worden. Schade, veroorzaakt door takken e.d. wordt aan de tuinvereniging doorberekend

Broedseizoen: duurt van 15 maart tot en met 15 juli. In deze periode mag er geen gras langs de sloten worden gemaaid (eendennesten), bomen gesnoeid en er mogen geen takken worden gekraakt i.v.m. vogelnesten.

C

Chemisch afval kan elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 worden afgegeven bij het chemiehok naast het werkhok van de tuincommissie.

Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gebruikt .

Composteren  van tuinafval. Alle plantenresten behalve takken van 1 cm dikte en meer kunnen op de composthoop, houtige delen klein knippen. Ook ongekookte etensresten en eierschalen kunnen op de composthoop. (www.milieucentraal.nl)

Cursussen, zoals bosmaaien en motorzagen, kunnen voor geïnteresseerden worden gevolgd via het Noord-Hollands Landschap. (www.landschapnoordholland.nl of info bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tuin 36)

D

Dieren, daarvan lopen er zat rond op het tuinpark. Houdt hier zoveel als mogelijk rekening mee. Elk dier heeft zo zijn eigen voorkeuren en op het tuin komen er vele verschillende dieren voor. Kikkers, padden, ringslangen, vossen, patrijzen, Kippen, hanen, vogels etc etc.

E

Etensresten, gekookt, niet laten liggen wanneer men de tuin verlaat. Dit trekt ratten aan. Dat geldt ook voor vuilniszakken met restjes eten, deponeer die bij je vertrek in de vuilnisbakken op het parkeerterrein.

F

Feestjes op de tuin zeker doen, maar houd rekening met de buren.

G

Gasflessen zijn te koop bij de inkoop, geopend op zaterdag van 12.00-13.00 uur. Daar zijn ook nieuwe gasslangen en drukregelaars verkrijgbaar.

Gasslangen mogen maximaal 5 jaar oud zijn. Elk jaar vindt er controle plaats door leden van de bouwcommissie,dit  i.v.m. veiligheid.  (Zie datum op de slang)

Gif (zie Chemische bestrijdingsmiddelen)

Glas kan in de glasbak op de eerste parkeerplaats.

Grof vuil, zelf naar de gemeentewerf brengen of vraag om hulp!

H

Houtsnippers kunnen van de bergen op de parkeerplaatsen voor eigen gebruik  (deklaag voor paden in de tuin) worden weggehaald.

Huishoudelijk afval is te verdelen in grof vuil, papier, glas, restafval en te composteren afval.

Handschoenen: het is raadzaam om werkhandschoenen mee te nemen naar de werkbeurt.

I

Inkoop is open op zaterdag van 12.00 tot 13.00. Er worden gasflessen en gasslangen verkocht. De inkoop is te vinden naast het werkhok van de tuincommissie.

Inschrijving voor de winterwerkbeurt vindt plaats medio augustus. Via de aankondigingen in de vitrines kun je de data vinden.

J

Jongeren van zestien jaar en ouder mogen aan een werkbeurt deelnemen. Kinderen  onder de zestien mogen, in verband van de richtlijnen van de verzekering, niet op de werkbeurt aanwezig zijn.

K

Kappen van bomen mag alleen waneer er een kapvergunning is aangevraagd. Een kapvergunning moet worden aangevraagd wanneer een boom hoger dan 1 meter en 30 centimeter is of een doorsnede heeft groter dan 10 centimeter of een omtrek groter dan 30 centimeter.

Kapvergunning kan worden aangevraagd bij de stad, het bestuur dient altijd vooraf geïnformeerd te worden.

Klusteam is aanwezig. Informatie is te verkrijgen bij het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kleding welke tijdens de werkbeurt wordt geadviseerd: lange broek, lange mouwen en stevige schoenen. Deze kleding geeft bescherming tegen bramen, brandnetels en wespen.

L

Lyme, ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een tekenbeet. Wanneer een teek binnen 24 uur wordt verwijderd, loopt men weinig risico. (www.lymenet.nl) Controleer altijd na een verblijf op de tuin of je teken bij je hebt.

M

Mededelingen van allerlei aard zijn gedurende het gehele seizoen te lezen in de vitrines bij beide ingangen en de bestuurskamer.  Iedereen kan zijn mededelingen (bvb. te koop/gevraagd) daar kwijt.

N

Nieuws, het actuele nieuws van het bestuur, tuincommissie of redactie is via de website te verkrijgen.

O

Open vuur op de tuin is verboden.  Barbecue is wel toegestaan.

Oud ijzer kan naast het chemiehok op de eerste parkeerplaats worden neergelegd. Het wordt daar door de ijzerboer opgehaald.

P

Paden langs de tuin moeten, tot de helft van de breedte van het pad, door de tuinder zelf onkruidvrij worden gehouden.

Papier kan in de papierbak op het huisadres.

Q

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel antwoord").

Dit is de QR code voor de tuin:

R

Restafval kan in een plastic zak worden gedumpt in de vuilcontainer die op de parkeerplaatsen staan. Deze bakken kunnen worden gebruikt vanaf 1 april tot en met  30 september.

S

Schoonmaakmiddelen: gebruik biologische (zie A: biologisch afwasmiddel).

Septictank: De WC is aangesloten op een septictank. Gebruik van schoonmaakmiddelen en bleekwater dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Zoveel mogelijk reinigen met water en borstel. Er zijn WC-blokjes in de handel die speciaal geschikt zijn voor WC’s die zijn aangesloten op een septictank. (info: www.zuiderzeeland.nl).

Snoeien van bomen en struiken. De paden grenzend aan de tuin moeten door de tuinder zelf op breedte en hoogte (2.50 m)  worden gehouden, i.v.m. de doorgang van de ambulance. (zie A. ambulance). De tuincommissie zorgt voor de paden die behoren tot het algemeen groen.

Statuten: daarin worden alle ver- en geboden vermeld. Handig voor alle vragen, verbouwingen, veranderingen aan je huisje en schuurtje. Deze is te downloaden van de website.

Slippers tijdens de werkbeurten zijn verboden. Regels van de ARBO eisen dichte schoenen.

T

Takken mogen het gehele jaar door, op het broedseizoen na (zie B), worden neergelegd op de takkenwal bij de achteruitgang van het park.
Takken kunnen ook op een takkenwal worden gelegd als een grens tussen twee tuinen, wanneer beide tuinders het hier mee eens zijn en wanneer beide tuinders hier ook gebruik van kunnen maken. Ook een kleine takkenwal binnen de tuingrenzen levert een goede schuilplaats voor allerlei dieren.
Als je niet de taken op de takkenwal(len) kwijt kunt maar ze wilt versnipperen om de snippers op je tuin te gebruiken, dan kun je contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dan maken zij een afspraak om tijdens een tuinbeurt je takken te snipperen.
Je dient hier wel bij te zijn, het geldt echter niet als een tuinbeurt.

Teken: opgelet voor beten (zie L. Lyme). Teken zitten onder andere in het gras en laten zich uit bomen vallen.

Tuinafval kan worden gecomposteerd. Dit zijn alle plantenresten behalve takken dikker dan 1 cm. (zie C. composteren). Het tuinafval mag niet in de vuilcontainers worden gegooid. Je kunt het natuurlijk ook mee naar huis nemen.

Tuincommissie is verantwoordelijk voor de verdeling van het werk aan het algemene groen tijdens de werkbeurten.

U

V

Verfresten kunnen worden afgegeven bij het chemiehok naast het werkhok van de tuincommissie op zaterdag van 12.00 tot 13.00.

Vitrine: Bij beide ingangen en bij het bestuursgebouw staan vitrines waarin allerlei mededelingen zijn opgehangen.

Vorstmaatregelen: Sluit, wanneer vorst wordt verwacht –doorgaans vanaf begin november-, de waterleiding af en blaas de leidingen leeg. Schep de WC leeg. Koppel de geiser af en neem deze mee naar huis of  blaas de geiser leeg. Wanneer men dit verzuimd, is er een vrij grote kans op bevriezing en het springen van de waterleiding of het scheuren van de leidingen van de geiser.

W

Website tuinpark-rustenvreugd.nl is de plek waar men veel informatie en adressen kan vinden.

Werkbeurten zijn vanaf de 2de  zaterdag in maart tot de 2de zaterdag in oktober, op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. De koffie is vanaf 9.30 uur klaar.

Winterwerkbeurten worden door de tuincommissie vastgesteld.

X

Y

IJzer en oud ijzer kan neergelegd worden bij het chemiehok naast het werkhok van de tuincommissie. Het wordt daar weggehaald door de ijzerboer.

Z

Ziekte van Lyme (zie L. Lyme en T. Teken).