Schellingwouder scheg Rapport

PRIMEUR!

We hebben het rapport van het ecologisch onderzoek binnen!
En daarbij hebben we meteen een primeur.
Dit is de eerste scheg ooit die binnen de ring van Amsterdam als ecologisch geheel in kaart is gebracht! BAM!

Belangrijk, want nu zijn de afzonderlijke delen weliswaar opgenomen in de groenstructuur,
maar ecologisch gezien vormen die afzonderlijke delen,
een eenheid in verscheidenheid, wat een grote ecologische waarde meebrengt.
Het is raadzaam het gebied als een geheel te beschouwen en te beschermen, omdat anders
versnippering op de loer ligt en het geheel ecologisch dan verzwakt en de aantrekkelijkheid ook.
En met de druk die nu op de stad ligt, kunnen we ons geen versnippering meer veroorloven in kostbaar groen.

Hier kun je het rapport downloaden