Bijenstrategie ministerie van Natuur, Landbouw en Tuinbouw.

Bijen belangrijk voor voedselvoorziening en biodiversiteit

Bijen bestuiven een groot deel van de landbouw- en tuinbouwgewassen, zoals fruitbomen en groenten uit de kas en van het land. Ook voor veel plantensoorten in de natuur is bestuiving essentieel. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen gehouden bijen belangrijk zijn, maar ook de soorten die in het wild voorkomen. Nederland kent maar liefst 360 soorten. Veel gewassen dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene bloem naar de andere hebben overgebracht. Bestuivende insecten zijn bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor 18 tot 68% van de opbrengst van de gewassen appel, peer, aardbei en blauwe bes. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de voedselproducten door optimale bestuiving. Hiervoor zijn verschillende bestuivende insecten nodig.

Aantal bijen gaat wereldwijd achteruit

Nationaal en internationaal zijn er zorgen over bijen. Wereldwijd gaan bijen en bestuivers in aantallen en soorten achteruit. Ook in Nederland. 
Bij de honingbij veroorzaken onder meer bijenziekten en -plagen de wintersterfte. Parasieten, zoals de Varroa-mijt en bacteriën, zoals Amerikaans vuilbroed, zijn hier meestal de oorzaak van.

In Nederland dreigt meer dan de helft van de wilde bijensoorten te verdwijnen. Zij staan op de nationale Rode Lijst Bijen.

Tegengaan afname bijen

De Rijksoverheid wil de afname van bijen en andere bestuivers tegengaan. Daarom werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met veel maatschappelijke partners aan een Nationale Bijenstrategie. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semi-overheden zijn nauw betrokken bij deze strategie. 
Doel van de Bijenstrategie is dat tot aan 2030 het aantal bijensoorten en hun verspreidingsgebieden weer toeneemt. 

Maatregelen om aantal bijen te laten groeien

De Bijenstrategie richt zich op:

  • Het aanbieden van een geschikte leefomgeving, voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen en andere bestuivers. Dit draagt bij aan de instandhouding van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door inheemse bloemen- en akkerranden op weilanden.
  • Groei van het aantal goed opgeleide imkers.
  • Duurzame gewasbescherming. Zo is het verboden om voor bijen schadelijke middelen voor gewasbescherming te gebruiken op aantrekkelijke gewassen voor bijen.

Alle samenwerkende partners, waaronder de Rijksoverheid, presenteren op 22 januari 2018 de Nationale Bijenstrategie tijdens een conferentie. Daarbij laten alle partners zien welke initiatieven zij nemen om het doel van de strategie te bereiken.